NOARK5 v4 tjenestegrensesnitt

Testprosjektet er tilgjengelig på https://github.com/Arkitektum/N5-net

Prosjektet imiterer en NOARK 5 kjerne med fiktive data, og kan brukes til initiell utvikling og testing av klienter samt være utgangspunkt for implementering av tjenestegrensesnitt på egen NOARK kjerne.

Klienter kan koble seg opp til REST API