GET api/sakarkiv/journalpost/{id}

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
id

string

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

JournalpostType
NameDescriptionTypeAdditional information
journalaar

string

None.

journalsekvensnummer

string

None.

journalpostnummer

string

None.

journalposttype

JournalposttypeType

None.

journalstatus

JournalstatusType

None.

journaldato

date

None.

dokumentetsDato

date

None.

mottattDato

date

None.

sendtDato

date

None.

forfallsdato

date

None.

offentlighetsvurdertDato

date

None.

antallVedlegg

string

None.

utlaantDato

date

None.

utlaantTil

string

None.

referanseUtlaantTil

string

None.

journalenhet

string

None.

elektroniskSignatur

ElektroniskSignaturType

None.

korrespondansepart

Collection of AbstraktKorrespondansepartType

None.

dokumentflyt

Collection of DokumentflytType

None.

avskrivning

Collection of AvskrivningType

None.

presedens

Collection of PresedensType

None.

registreringsID

string

None.

tittel

string

None.

offentligTittel

string

None.

beskrivelse

string

None.

noekkelord

Collection of string

None.

forfatter

Collection of string

None.

dokumentmedium

DokumentmediumType

None.

oppbevaringssted

Collection of string

None.

virksomhetsspesifikkeMetadata

Object

None.

kryssreferanse

Collection of KryssreferanseType

None.

merknad

Collection of MerknadType

None.

arkivertDato

date

None.

arkivertAv

string

None.

referanseArkivertAv

string

None.

kassasjon

KassasjonType

None.

skjerming

SkjermingType

None.

gradering

GraderingType

None.

referanseArkivdel

string

None.

klasse

KlasseType

None.

mappe

MappeType

None.

dokumentbeskrivelse

Collection of DokumentbeskrivelseType

None.

arkivdel

ArkivdelType

None.

nasjonalidentifikator

Collection of AbstraktNasjonalidentifikatorType

None.

systemID

string

None.

oppdatertDato

date

None.

opprettetDato

date

None.

opprettetAv

string

None.

oppdatertAv

string

None.

referanseOppdatertAv

string

None.

referanseOpprettetAv

string

None.

logg

Collection of HendelsesloggType

None.

_links

Collection of LinkType

None.

Response Formats

application/vnd.noark5-v4+json

Sample:

Sample not available.

application/vnd.noark5-v4+xml

Sample:

Sample not available.