NameDescriptionTypeAdditional information
arkivertDato

date

None.

registreringsID

string

None.

arkivertAv

string

None.

tittel

string

None.

offentligTittel

string

None.

referanseArkivertAv

string

None.

beskrivelse

string

None.

kassasjon

KassasjonType

None.

noekkelord

Collection of string

None.

skjerming

SkjermingType

None.

forfatter

Collection of string

None.

gradering

GraderingType

None.

dokumentmedium

DokumentmediumType

None.

referanseArkivdel

string

None.

oppbevaringssted

Collection of string

None.

virksomhetsspesifikkeMetadata

Object

None.

skjermetTittel

boolean

None.

klasse

KlasseType

None.

nasjonalidentifikator

Collection of AbstraktNasjonalidentifikatorType

None.

merknad

Collection of MerknadType

None.

mappe

MappeType

None.

dokumentlink

Collection of DokumentlinkType

None.

kryssreferanse

Collection of KryssreferanseType

None.

arkivdel

ArkivdelType

None.

systemID

string

None.

oppdatertDato

date

None.

opprettetDato

date

None.

opprettetAv

string

None.

oppdatertAv

string

None.

referanseOppdatertAv

string

None.

referanseOpprettetAv

string

None.

logg

Collection of HendelsesloggType

None.

_links

Collection of LinkType

None.